Revalideren van corona?

Het kan per persoon erg verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent van corona. Veel mensen herstellen snel en in de thuissituatie zonder dat zij extra zorg of hulp nodig hebben. Andere patiënten behouden klachten op zowel fysiek, cognitief als sociaal-emotioneel gebied. En hebben specialistische zorg nodig voor een optimaal herstel.

We raden u aan om zo snel mogelijk na de besmettingsperiode of ziekenhuisopname te starten met fysiotherapie.

Waarom is fysiotherapie praktijk MoveWell de plek om te herstellen van de effecten van corona?

Een succesvolle behandeling van Corona vergt een multidisciplinaire aanpak. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten werken nauw samen met huisartsen en specialisten in het ziekenhuis.

Doorverwezen door de arts, wat nu?

Bij MoveWell bieden we een passend behandeltraject aan. De fysiotherapeuten van MoveWell zijn gespecialiseerd in het behandelen van de gevolgen van het coronavirus. We houden de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. En behandelen volgens de door experts en specialisten opgestelde richtlijnen. Het behandelplan wordt in samenwerking met uw huisarts, specialist of revalidatiearts opgesteld en indien noodzakelijk ook met ergotherapeut, diëtist, psycholoog en logopedist.

Last van fysieke gevolgen van corona?

Een uitgebreide intake met aanvullend (lichamelijk)onderzoek is de eerste stap in het opstellen van een voor u passend revalidatieplan. Er wordt gebruik gemaakt van diverse meetinstrumenten om uw herstel frequent te monitoren. 

Gedurende het revalidatietraject helpen we u leren omgaan met de (lichamelijke)klachten en proberen we daar waar mogelijk de door u ervaren klachten te reduceren. Hierbij kunt u denken aan: 

  • Longproblemen (zoals een verminderde spierkracht bij ademhaling)
  • Algehele vermoeidheid
  • Verminderd uithoudingsvermogen
  • Spierzwakte in de armen en benen
  • Pijn en stijfheidsklachten van gewrichten
  • Beperkingen in het dagelijks functioneren

Dit doen wij door middel van o.a. kracht-, balans-, conditie en adem spierkrachttraining. Specifiek aan het corona virus is dat er heel geleidelijk aan getraind dient te worden. MoveWell beschikt over een grote oefenruimte met innovatieve apparatuur.

Hoe ziet het post-COVID traject eruit?

Bij MoveWell zijn wij trots op de goede samenwerking met het ziekenhuis. Optimaal herstel gaat alleen wanneer er goede communicatie is tussen de artsen, specialisten en de onze fysiotherapie.

Gespecialiseerde corona fysiotherapie

#fysio #fysiotherapie #chiropractie #praktijk #Hilversum #movewell #movewellminute #behandeling #rugklachten #sportfysiotherapie #bekkenklachten #nekklachten

De fysiotherapeuten van MoveWell zijn gespecialiseerd in het behandelen van de gevolgen van het coronavirus. De fysiotherapeuten houden de nieuwste informatie omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. De fysiotherapeuten behandelen volgens de door experts en specialisten opgestelde richtlijnen.

Post-corona behandelplan

fysiotherapie hilversum

Bij de intake worden alle belangrijke factoren en klachten in kaart gebracht om zo een specifiek behandelprogramma op te stellen. Ook worden er testen ingezet om het beginniveau te bepalen. Tijdens de revalidatie worden er zorgvuldig en regelmatig meetinstrumenten ingezet om het herstel in kaart te brengen en zo nodig aan te passen. De revalidatie bestaat vaak uit kracht-, balans-, conditie en adem spierkrachttraining.

Specifiek aan het corona virus is dat er heel geleidelijk aan getraind dient te worden. MoveWell beschikt over een grote oefenruimte met innovatieve apparatuur. Op het moment dat er andere disciplines nodig zijn zullen wij deze inschakelen. Gedacht kan worden aan een psycholoog, diëtiste of ergotherapeut.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

knieklachten trainen

Weet u niet of u in aanmerking komt voor revalidatie? Dan is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Deze zal u, indien nodig, doorverwijzen. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt heeft u recht op maximaal 50 behandelingen fysio-, en/ of oefentherapie. 

Deze zorg krijgt u maximaal 6 maanden vergoed. Een medisch specialist kan de vergoeding één keer verlengen met 6 maanden als dat nodig is. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Wie zijn onze fysiotherapeuten?

Simon Oosterhoff

Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut

Fysiotherapie in Hilversum

Benieuwd hoe een van onze specialisten u verder kan helpen? Neem dan contact op met ons.
Het is onze missie om u goed te laten bewegen zonder klachten. Move well, feel better!

Wilt u een afspraak maken bij MoveWell fysiotherapie Hilversum?